CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HOÀNG AN

đồ gỗ hoàng an
Kết nối với Hoàng An
Quảng cáo

banghenhahang

Banghecafe

Sản xuất hộp gỗ, hộp quà tặng giá rẻ

Sản xuất hộp gỗ, hộp quà tặng giá rẻ

Sản xuất hộp gỗ, hộp quà tặng giá rẻ

Quy trình mua hàng
Ghế bar HA-C5204

Ghế bar HA-C5204

KT: 440 x 520 x 1090MM

Màu sơn: Màu tùy chọn

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bar HA-C5104

Ghế bar HA-C5104

KT: 440 x 550 x 1090MM

Màu sơn: Màu tùy chọn

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế nệm HA-C8002

Ghế nệm HA-C8002

KT: 500x600x1000

Màu sơn: Tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C4010A

Ghế bọc nệm HA-C4010A

KT: 500x 580x870

Màu sơn: Tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế sofa HA-C7003

Ghế sofa HA-C7003

KT: Theo yêu cầu

Màu sơn: Màu tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Grace HA-C4015A

Ghế Grace HA-C4015A

KT: 520x520x820

Màu sơn: Tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế Grace HA-C4015

Ghế Grace HA-C4015

KT: 520x520x820

Màu sơn: Tự nhiên

1.080.000đ

 giảm giá20% 

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C8001

Ghế bọc nệm HA-C8001

KT: 540x600x1000 mm

Màu sơn: Tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C2020

Ghế bọc nệm HA-C2020

KT: 440 x 550 x 1000 mm

Màu sơn: Màu tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C4010

Ghế bọc nệm HA-C4010

KT: 530x550x900 mm

Màu sơn: Màu tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C2108

Ghế bọc nệm HA-C2108

KT: 440x540x1040

Màu sơn: Màu tự nhiên/màu theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế gỗ 2 nan HA-C2102

Ghế gỗ 2 nan HA-C2102

KT: 440x520x1040

Màu sơn: Tự nhiên/ sơn màu theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C2036

Ghế bọc nệm HA-C2036

KT: 510 x 560 x 970

Màu sơn: Màu tự nhiên/màu theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Đồ gỗ nội thất, Bộ bàn ghế ăn HA-DS21

Đồ gỗ nội thất, Bộ bàn ghế ăn HA-DS21

KT: Bộ sản phẩm

Màu sơn: Tự nhiên, có thể sơn màu theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế quầy bar HA-C5004

Ghế quầy bar HA-C5004

KT: 440x520x1090

Màu sơn: Tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

 Ghế nệm HA-C2039

Ghế nệm HA-C2039

KT: 540 x 580 x850

Màu sơn: Màu tự nhiên/màu theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C2038

Ghế bọc nệm HA-C2038

KT: 600x600x900

Màu sơn: Màu tự nhiên/màu theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-2033

Ghế bọc nệm HA-2033

KT: 440 x 560 x 1010MM

Màu sơn: Nhiều màu/ nệm nhiều loại

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-2032

Ghế bọc nệm HA-2032

KT: 440 x 560 x 1010MM

Màu sơn: Nhiều màu/ nệm nhiều loại

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-2013

Ghế bọc nệm HA-2013

KT: 440 x 550 x 1000MM

Màu sơn: Nhiều màu/ nệm nhiều loại

Liên hệ

Xem chi tiết

Đồ gỗ nội thất, Bộ bàn ghế ăn HA-DS11

Đồ gỗ nội thất, Bộ bàn ghế ăn HA-DS11

KT: Bộ sản phẩm

Màu sơn: Màu tự nhiên/ Sơn màu và bọc nệm theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Đồ gỗ tự nhiên, Bộ bàn ghế ăn HA - DS66

Đồ gỗ tự nhiên, Bộ bàn ghế ăn HA - DS66

KT: Bộ sản phẩm

Màu sơn: Màu tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế gỗ 5 nan HA-2008

Ghế gỗ 5 nan HA-2008

KT: 430 x 500 x 440/1050MM

Màu sơn: Tự nhiên/ màu sơn theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Đồ gỗ nội thất, Bộ bàn ghế ăn HA - DS06

Đồ gỗ nội thất, Bộ bàn ghế ăn HA - DS06

KT: Bộ sản phẩm

Màu sơn: Màu tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế gỗ 2 nan HA-2002

Ghế gỗ 2 nan HA-2002

KT: 440 x 510 x 980MM

Màu sơn: Tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bar HA-C5204

Ghế bar HA-C5204

KT: 440 x 520 x 1090MM

Màu sơn: Màu tùy chọn

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế nhà hàng HA-C4009

Ghế nhà hàng HA-C4009

KT: 600x600x820

Màu sơn: Tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế nhà hàng, ghế nệm HA-C8002

Ghế nhà hàng, ghế nệm HA-C8002

KT: 500x600x1000

Màu sơn: Tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế nhà hàng HA-C4016

Ghế nhà hàng HA-C4016

KT: 450x540x900 mm

Màu sơn: Tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế nệm cafe HA-C6005

Ghế nệm cafe HA-C6005

KT: 600x670x800

Màu sơn: tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế nệm cafe HA-C6004

Ghế nệm cafe HA-C6004

KT: 600x670x800

Màu sơn: tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế nệm cafe HA-C6001

Ghế nệm cafe HA-C6001

KT: 600x700x820 mm

Màu sơn: Tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C4011

Ghế bọc nệm HA-C4011

KT: 440x530x900

Màu sơn: Màu tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C4012

Ghế bọc nệm HA-C4012

KT: 530x550x820

Màu sơn: Màu tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C4008

Ghế bọc nệm HA-C4008

KT: 530x550x820

Màu sơn: Màu tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C4010

Ghế bọc nệm HA-C4010

KT: 530x550x900

Màu sơn: Màu tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C2017

Ghế bọc nệm HA-C2017

KT: 460x560x950

Màu sơn: Màu tự nhiên/ Sơn màu và bọc nệm theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C4006

Ghế bọc nệm HA-C4006

KT: 460x560x870

Màu sơn: Màu tự nhiên/ Sơn màu và bọc nệm theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C2036

Ghế bọc nệm HA-C2036

KT: 510 x 560 x 970

Màu sơn: Tự nhiên/ sơn màu theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C2042

Ghế bọc nệm HA-C2042

KT: 610 x 610 x 900

Màu sơn: Tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C2013

Ghế bọc nệm HA-C2013

KT: 450 x 550 x 1000

Màu sơn: Nhiều màu/ nệm nhiều loại

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C2040

Ghế bọc nệm HA-C2040

KT: 620 x 620 x 460/900 mm

Màu sơn: Tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA-C2029

Ghế bọc nệm HA-C2029

KT: 580 x 600 x 850

Màu sơn: Màu tự nhiên/ Sơn màu và bọc nệm theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế nhà hàng , khách sạn HA2038

Ghế nhà hàng , khách sạn HA2038

KT: 600x650x900

Màu sơn: Tự nhiên/ theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm HA2046

Ghế bọc nệm HA2046

KT: 540 x 580 x900

Màu sơn: Nhiều màu/ nệm nhiều loại

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm , HA-2028

Ghế bọc nệm , HA-2028

KT: 450 x 530 x 1000mm

Màu sơn: Tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn ghế nhà hàng, HA 5046

Bàn ghế nhà hàng, HA 5046

KT: Bộ sản phẩm

Màu sơn: Nhiều màu,

Liên hệ

Xem chi tiết

Bàn ghế nhà hàng HA DS01

Bàn ghế nhà hàng HA DS01

KT: Bộ sản phẩm

Màu sơn: Nhiều màu

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế bọc nệm, HA-C2032

Ghế bọc nệm, HA-C2032

KT: 440 x 550 x 1010mm

Màu sơn: Tự nhiên

Liên hệ

Xem chi tiết

 Ghế bọc nệm, HA-C2031

Ghế bọc nệm, HA-C2031

KT: 440 x 560 x 1010mm

Màu sơn: Màu tự nhiên/ Sơn màu và bọc nệm theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Ghế 5 nan HA 2008A

Ghế 5 nan HA 2008A

KT: 440x520x1040

Màu sơn: Màu tự nhiên/ Sơn màu và bọc nệm theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Hộp gỗ HA-110

Hộp gỗ HA-110

KT: Theo khách hàng

Màu sơn: Màu gỗ tự nhiên hoặc màu sơn theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Hộp gỗ HA-109

Hộp gỗ HA-109

KT: Theo khách hàng

Màu sơn: Màu gỗ tự nhiên hoặc màu sơn theo yêu cầu

Liên hệ

Xem chi tiết

Hộp rượu HA-307

Hộp rượu HA-307

KT: Theo loại quà tặng

Màu sơn: Màu gỗ tự nhiên hoặc sơn màu theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem chi tiết

HỘP TRANG SỨC HA-202

HỘP TRANG SỨC HA-202

KT: Theo khách hàng

Màu sơn: Màu gỗ tự nhiên hoặc sơn màu theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem chi tiết

Hộp gỗ nắp trượt HA-103

Hộp gỗ nắp trượt HA-103

KT: Theo khách hàng

Màu sơn: Màu gỗ tự nhiên hoặc sơn màu theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem chi tiết

HỘP TRÀ GỖ HA-406

HỘP TRÀ GỖ HA-406

KT: Theo khách hàng

Màu sơn: Màu gỗ tự nhiên hoặc sơn màu theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem chi tiết

HỘP RƯỢU NẮP TRƯỢT HA-304

HỘP RƯỢU NẮP TRƯỢT HA-304

KT: Theo loại quà tặng

Màu sơn: Màu gỗ tự nhiên hoặc sơn màu theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem chi tiết

Hộp rượu gỗ HA-303

Hộp rượu gỗ HA-303

KT: Theo loại quà tặng

Màu sơn: Màu gỗ tự nhiên hoặc sơn màu theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem chi tiết

Hộp rượu 2 chai nắp trượt HA-302

Hộp rượu 2 chai nắp trượt HA-302

KT: Theo loại quà tặng

Màu sơn: Màu gỗ tự nhiên hoặc sơn màu theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem chi tiết

HỘP TRÀ GỖ HA-401

HỘP TRÀ GỖ HA-401

KT: Theo khách hàng

Màu sơn: Màu gỗ tự nhiên hoặc sơn màu theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem chi tiết

Hộp gỗ HA-101

Hộp gỗ HA-101

KT: Theo khách hàng

Màu sơn: Màu gỗ tự nhiên hoặc sơn màu theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem chi tiết

Hộp rượu 2 chai HA-301

Hộp rượu 2 chai HA-301

KT: Theo loại quà tặng

Màu sơn: Màu gỗ tự nhiên hoặc sơn màu theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem chi tiết

Hộp TRANG SỨC HA-201

Hộp TRANG SỨC HA-201

KT: Theo khách hàng

Màu sơn: Màu gỗ tự nhiên hoặc sơn màu theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem chi tiết

HỘP TRÀ GỖ HA-402

HỘP TRÀ GỖ HA-402

KT: Theo khách hàng

Màu sơn: Màu gỗ tự nhiên hoặc sơn màu theo yêu cầu.

Liên hệ

Xem chi tiết

LỒNG CHIM CHÀO MÀO THÁI SIZE 37

LỒNG CHIM CHÀO MÀO THÁI SIZE 37

KT: Size 37, 19nan, 21nan, 23nan

Màu sơn:

2.200.000đ

 giảm giá21% 

Xem chi tiết

LỒNG CHIM CHÀO MÀO VUÔNG SIZE 37

LỒNG CHIM CHÀO MÀO VUÔNG SIZE 37

KT: Size 37, 19nan, 21nan, 23 nan

Màu sơn: Tự nhiên

2.200.000đ

 giảm giá21% 

Xem chi tiết

Từ khóa
Khách hàng - Đối tác
 • Đồ gỗ Hoàng An
 • noi that phong khach

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HOÀNG AN

Văn phòng giao dịch & Trưng bày sản phẩm 1: Số 30A Đường TX38-HÀ HUY GIÁP,  PHƯỜNG THẠNH XUÂN, QUẬN 12 TPHCM                                

Văn phòng giao dịch & Trưng bày sản phẩm 2: 465 TRƯỜNG CHINH,  PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT QUẬN 12 TPHCM

 

Design by: Vinatechco